Tyto stránky používají cookies, aby mohly uchovávat informace ve Vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek, jiné nám je pomáhají vylepšovat. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Objednávka

Objednávka vytvořená prostřednictvím našich webových stránek je považována jako závazná. Je nutné korektně vyplnit všechny požadované údaje, včetně e-mailové adresy a telefonního čísla (doporučujeme mobilní). O učiněné objednávce je zákazník informován e-mailem (popř. telefonicky) na jím zadané kontakty.

Daňový doklad

Spolu se zbožím obdrží zákazník vždy řádný daňový doklad nebo fakturu. Zákazník si může zvolit, jaká forma dokladu je pro něho výhodnější. Dodavatel je plátcem DPH.


Záruční doba

Záruční doba se u jednotlivých druhů zboží liší (minimální záruční doba činí 2 roky), u všech výrobků poskytujeme záruku v době určené dovozcem (výrobcem), nejméně však v době minimální záruční doby. Délka záruční lhůty je vždy uvedena na záručním listě (je-li k výrobku výrobcem popř. dovozcem dodáván).


Reklamace

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zjištěné vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. K reklamaci je nutné předložit doklad o zaplacení zboží (případně kopii), jehož vady jsou reklamovány. V případě, že byl k výrobku vystaven záruční list, je nutné předložit i jeho originál. Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).


Odstoupení od smlouvy

Kupující má dle §53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou se nevrací.


Ochrana osobních údajů

Všechny uvedené osobní údaje odběratele vč. e-mailové adresy slouží pouze pro komunikaci dodavatele s odběratelem ve věci příslušné objednávky. Dodavatel prohlašuje, že data nebudou poskytnuta třetím stranám, ani využita pro reklamní účely provozovatele.